Finančná gramotnosť

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti sa dňa 12.06.2018  na hodine Viac ako peniaze uskutočnila prednáška s riaditeľkou pobočky  PRIMA BANKA v Lučenci  p. H. Matuškovou.

Čo je finančná gramotnosť?

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Zaujímavú prednášku na tému finančnej gramotnosti absolvovali žiaci 9. a 8. ročníka. Dozvedeli sa množstvo užitočných informácii z tejto problematiky, boli poučení ako predchádzať rôznym nástrahám číhajúcim na finančnom trhu. Rozprávali sa o štandardoch finančnej gramotnosti – o hospodárení domácností, sporení, investovaní, úveroch. Chvíľu sa venovali aj bankovníctvu, jeho poslaní, histórií, službách, produktoch a pod.