iBobor v školskom roku 2023/24

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Spolu súťažilo 129 965 žiakov. Z našej školy sa zapojilo 63 žiakov, 12 bolo úspešných. Tu sú výsledky žiakov z našej školy:

Tabuľka výsledkov účastníkov celoslovenskej súťaže iBobor z našej školy

 Každému zúčastnenému žiakovi bude umožnené (pomocou kódu, ktorý dostal cez Edupage) pozrieť si ako zodpovedal jednotlivé úlohy, či bola jeho odoveď správna. V prostredí tiež uvidí odôvodnenie správnej odpovede a viac sa dozvie aj o tom, ktorej informatickej témy sa úloha týka. V tejto časti často nájde aj odkazy na webové stráky s ďalšími informáciami o podobnom type úloh.