Z Tajova do Nemeckej

V tomto školskom roku sme sa rovnako ako po iné roky vybrali s príchodom jesene na literárno-dejepisnú exkurziu. Náš autobus, v ktorom okrem žiakov 9. ročníka cestovali aj siedmaci a ôsmaci,  zamieril do Tajova pri Banskej Bystrici.

Malebná drevenička, rodný dom spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, stojí v centre dedinky Tajov, v časti Jabríková. Tajov je síce malá dedinka, no bohatá na „významných“ ľudí, ktorí svojimi činmi ovplyvnili dianie nielen doma na Slovensku, ale aj vo svete. Z Tajova pochádzal okrem spisovateľa aj kňaz, vynálezca a maliar –

Jozef Murgaš. Ďalším zo slávnych rodákov je veľký obdivovateľ oboch  tajovských rodákov – učiteľ, obecný kronikár,  zakladateľ a prvý lektor Pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša – Jozef Šebo.

Expozícia v pamätnom dome je venovaná histórii a významným osobnostiam Tajova. Predstavuje život aj dielo Jozefa Gregora Tajovského, jeho manželky – spisovateľky, prekladateľky Hany Gregorovej, tiež ich dcéry Dagmar Gregorovej – Prášilovej. Jedna z miestností je venovaná Jozefovi Murgašovi – objaviteľovi bezdrôtovej telegrafie, ďalšia časť expozície je tematicky zameraná na slávnu hutnícku minulosť Tajova a remeselné zručnostiTajovčanov.

Následne sme sa presunuli do Nemeckej,  stará vápenka ležiaca medzi stredoslovenskými obcami Ráztoka a Nemecká sa stala dejiskom jednej z najtragickejších udalostí novodobých slovenských dejín. V januári 1945 tu nemecké Einsatzkomando 14 v spolupráci s príslušníkmi Hlinkovej gardy povraždilo takmer 900 osôb. Obete boli zastrelené a následne spálené vo vápennej peci. V mieste týchto popráv sa nachádza pamätník, a tiež vysunutá expozícia Múzea SNP zameraná na represálie nemeckých nacistov, domácich kolaborantov a horthyovských maďarských okupantov na území Slovenska v rokoch 1944 – 1945, represálie, ktoré si vyžiadali viac ako 5300 obetí, väčšinou z radov odporcov fašizmu či rasovo prenasledovaných osôb. Po vojne bola vápenka zreštaurovaná a vytvorené z nej bolo pietne miesto, ako pamiatka na tragické udalosti. V roku 1958 bol k vápenke pristavený monument, ktorý tvorí plameň a kľačiaca žena s rozpaženými rukami. 

Slovensko je bohaté na pamätihodnosti a historické pamiatky, preto si už teraz plánujeme, ktoré miesta by sme mohli najbližšie navštíviť, aby sme aj naďalej obohacovali svoje doterajšie vedomosti z národných dejín a literatúry.

                                                                                                                                     žiačky deviateho ročníka