Víťazky okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

OK 67. ročníka súťaže HK sa uskutočnilo dňa 4. júna 2021 v priestoroch ZŠ Slobody 2 v Poltári. Našu školu reprezentovali žiačky:

 Mia Lörinčíková, Martina Babicová (obidve zo 6. A triedy),

 Katarína Bračoková (8. A trieda).

Porota ocenila ich výkony, všetky 3 súťažiace obsadili vo svojich kategóriách 1. miesta. Postúpili tak do regionálneho kola, ktoré sa bude konať dňa 24. júna 2021 v Lučenci.