22. október 2021

Tak ako po iné roky aj v tomto školskom roku sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc.

Naplánovali sme rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na prácu s knihou. Čítali sme na hodinách aj počas prestávok, prebehla súťaž o naj… knihu – najstaršiu, najmenšiu, najhrubšiu, najobľúbenejšiu, najtenšiu, …..

Žiaci predstavili ostatným svoje obľúbené knihy, informovali o autorovi, ilustrátorovi, hlavnej postave, obsahu, čím sa snažili inšpirovať spolužiakov, aby si prečítali práve nimi predstavený knižný titul. V školskej knižnici zhotovovali záložky s ilustráciami, pripravujeme pantomímu, písanie listov spisovateľovi, literárnej postave, súťaže v čítaní, ….

                                                                                                                            žiaci 7. A triedy