Oznámenie o prevádzke ZŠ s MŠ od 02.11.2021.

Na základe zhoršenia pandemickej situácie od 01.11.2021 sa bude okres Poltár nachádzať v čiernej farbe v III.stupni ohrozenia. Podľa školského semaforu sa budú naši žiaci naďalej vyučovať prezenčne na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti pri návrate do školy dňa 02.11.2021.
Doporučujeme rodičom vykonať dobrovoľné antigénové testovanie detí a oznámiť jeho realizovanie škole dohodnutým spôsobom.

V Kalinove : 27.10.2021

Mgr.Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo