Oznam pre rodičov materskej školy !

   Na základe výsledku pozitívneho testu učiteľky materskej školy a rozhodnutia RÚVZ v Lučenci bude v dňoch 04.11. a  05.11.2021 prerušená prevádzka materskej školy. Deti z malej a strednej triedy, ktoré boli v úzkom kontakte s p. učiteľkou v dňoch 02.11. a 03.11.2021 ostávajú na  základe usmernení školského semaforu v 10 dňovej karanténe. Rodičia detí boli informovaní o pozitivite p. učiteľky zástupkyňou riaditeľa ZŠ s MŠ Kalinovo dňa 03.11.2021 v popoludňajších hodinách. Rodičia podľa vlastného uváženia:

  • buď nechajú deti v 10 dňovej karanténe a potom na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti môžu priniesť deti do MŠ – 15.11.2021,
  • alebo na piaty deň ( 08.11.2021 ) od posledného kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19 vykonajú PCR test. V prípade negatívneho výsledku testu karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch ( 10.11.2021)  od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

Deti z triedy predprimárneho vzdelávania ( predškoláci ) a ostatné deti ( z najmladšej a strednej triedy ), ktoré neboli v materskej škole v dňoch 02.11. a 03.11.2021 nastúpia do materskej školy 08.11.2021 od 06:30 hod.

UPOZORNENIE : žiadame rodičov, aby do MŠ prinášali len zdravé deti, bez soplíkov, kašľa a teplôt.

V Kalinove : 04.11.2021

                                                                                               Mgr.Vladimír Melo

                                                                                        riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo