Oznam pre rodičov 3.A triedy ZŠ s MŠ Kalinovo !

   Na základe výsledku pozitívneho testu spolužiačky 3. A  a  Rozhodnutím RÚVZ v Lučenci  o vydaných opatreniach pre žiakov a zamestnancov školy, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnou žiačkou na COVID-19 naposledy v stredu 03.11.2021;

žiaci 3.A prechádzajú  do izolácie od 06.11.2021. Izolácia trvá 10 dní od posledného kontaktu  s osobou pozitívnou na COVID-19. Pre  žiakov 3.A sa začína počítať od 03.11.2021 a trvá do 13.11.2021. Nástup do školy žiakov bude 15.11.2021.

 Rodičia podľa vlastného uváženia:

  • buď nechajú deti v 10 dňovej karanténe a potom na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti môžu priniesť deti do ZŠ – 15.11.2021,
  • alebo na piaty deň ( 08.11.2021 ) od posledného kontaktu s pozitívnou osobou na COVID-19 vykonajú PCR test. V prípade negatívneho výsledku testu karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch ( 10.11.2021)  od posledného kontaktu s pozitívnou osobou a môžu sa  vrátiť do školy,
  • alebo si uplatnia výnimku z karantény –  karanténa sa nevzťahuje na očkovaných žiakov a tých čo prekonali ochorenie na COVID-19 nie viac ako 180 dní a neprejavujú sa príznaky na ochorenie.

Žiaci sa budú v dňoch od 08.11.  do 12.11.2021 vzdelávať dištančne podľa rozvrhu triedy, o čom ich bude informovať triedna učiteľka.

Doporučujeme rodičom vykonávať periodické dobrovoľné testovanie svojich detí v pondelok a vo štvrtok a o jeho vykonaní dohodnutým spôsobom informovať školu.

Dobrovoľné testovanie, podľa školského semaforu nadobúda účinnosť, až po potvrdení pozitivity na COVID-19  mobilným odberným miestom PCR alebo AG testom.

V Kalinove : 05.11.2021