Oznam pre rodičov 7.A, 7.B, 8.A, 9.A triedy ZŠ s MŠ Kalinovo !

Na základe výsledku pozitívneho testu zamestnanca školy  a  Rozhodnutia RÚVZ v Lučenci  o vydaných opatreniach pre žiakov a zamestnancov školy, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 naposledy v stredu 03.11.2021;

žiaci 7.A, 7.B, 8.A, 9.A  prechádzajú  do izolácie od 06.11.2021. Izolácia trvá 10 dní od posledného kontaktu  s osobou pozitívnou na COVID-19. Pre  žiakov daných ročníkov sa začína počítať od 03.11.2021 a trvá do 13.11.2021. Nástup do školy žiakov bude 15.11.2021 na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti.

Žiaci v izoválcií sledujú svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktujú ošetrujúcich lekára a úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci.

Žiaci sa budú v dňoch od 08.11.  do 12.11.2021 vzdelávať dištančne podľa rozvrhu triedy, o čom ich budú informovať triedni učitelia.

Doporučujeme rodičom vykonávať periodické dobrovoľné testovanie svojich detí v pondelok a vo štvrtok a o jeho vykonaní dohodnutým spôsobom informovať školu.

Dobrovoľné testovanie , podľa školského semaforu nadobúda účinnosť, až po potvrdení pozitivity na COVID-19  mobilným odberným miestom PCR alebo AG testom.

V Kalinove : 05.11.2021

                                                                                               Mgr.Vladimír Melo

                                                                                        riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo