Oznam pre rodičov 4.A a 6.A triedy ZŠ s MŠ Kalinovo !

Na základe výsledku pozitívneho testu spolužiakov  a  Rozhodnutia RÚVZ v Lučenci  o vydaných opatreniach pre žiakov a zamestnancov školy, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 naposledy v piatok 05.11.2021;

žiaci 4.A, 6.A  prechádzajú  do izolácie od 08.11.2021. Izolácia trvá 10 dní od posledného kontaktu  s osobou pozitívnou na COVID-19. Pre  žiakov daných ročníkov sa začína počítať od 05.11.2021 a trvá do 15.11.2021. Nástup do školy žiakov bude 16.11.2021 na základe vyhlásenia o bezpríznakovosti

Žiaci v izoválcií sledujú svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktujú ošetrujúcich lekára a úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci.

Žiaci sa budú v dňoch od 08.11.  do 15.11.2021 vzdelávať dištančne podľa rozvrhu triedy, o čom ich budú informovať triedni učitelia.

Doporučujeme rodičom vykonávať periodické dobrovoľné testovanie svojich detí v pondelok a vo štvrtok a o jeho vykonaní dohodnutým spôsobom informovať školu.

Dobrovoľné testovanie , podľa školského semaforu nadobúda účinnosť, až po potvrdení pozitivity na COVID-19  mobilným odber

V Kalinove 08.11.2021