Výsledky súťaže iBobor v školskom roku 2021/2022

Súťaž prebiehala v dňoch 8. – 12.novembra 2021.

Do súťaže sa prihlásilo 116 žiakov našej školy, nakoniec sa rozhodlo súťažiť 70 žiakov.

Všetkým týmto žiakom ďakujeme  za účasť v celoslovenskej súťaži. Dokázali, že sa vedia smelo popasovať s logickými úlohami a zabojovať aj svojou zodpovednosťou.

Úspešní riešitelia (13 žiakov):

Kategória DROBEC (2. a 3.ročník)

Marek Mázor  3.A (92,37percentil);

 Janka Svoreňová , Samuel Sabacký, Rút Borošová 3.A (80,5 percentil) ;

Kristína Illéšová 3.A ( 77,6 percentil).

Zapojilo sa 20 žiakov našej školy.

Kategória BOBRÍK (4. a 5.ročník)

P.  M. Palko 5.A a  Júlia Jackuliaková 4.A (82,19 percentil);

Terézia Lenková 5.A (74,99 percentil);

A.K. Kurišová 5.A , Nela Plavuchová 4.A a Michaela Šuľajová 5.A (70,97 percentil);

Viktória Fajčíková 5.A (66,88 percentil)

Zapojilo sa 24 žiakov našej školy.

Kategória BENJAMÍN (6.a 7.ročník)

Tomáš Caban  7.A (80,2 percentil)

Zapojilo sa 13 žiakov našej školy.

Kategória KADET (8.a 9. ročník)

Zúčastnilo sa 13 žiakov, nemali sme úspešného riešiteľa.

Zapojilo sa 13 žiakov našej školy.

Všetci žiaci si môžu pozrieť svoje riešenia na stránke http://zssmskalinovo.edupage.org/ alebo v aplikácii Edupage. Prihlasovacie meno a heslo majú triedni učitelia.