Oznam pre rodičov žiakov ZŠ s MŠ Kalinovo !

   Na základe výsledku pozitívneho testu pracovníčky v školskej jedálni, vysokého počtu chýbajúcich žiakov, zlej epidemickej situácie  a  Rozhodnutia RÚVZ v Lučenci  o vydaných opatreniach pre žiakov a zamestnancov školy

žiaci 1. až 9. ročníka  prechádzajú  na dištančné vzdelávanie od 18.11.2021 do 26.11.2021. Vzdelávať sa budú podľa rozvrhu triedy, o ktorom ich budú informovať triedni učitelia.

Nástup do školy bude 29.11.2021 na základe potvrdenia o bezpríznakovosti

Doporučujeme rodičom vykonávať periodické dobrovoľné testovanie svojich detí v pondelok a vo štvrtok a o jeho vykonaní dohodnutým spôsobom informovať školu.

Dobrovoľné testovanie , podľa školského semaforu nadobúda účinnosť, až po potvrdení pozitivity na COVID-19  mobilným odberným miestom PCR alebo AG testom.

V Kalinove : 16.11.2021

                                                                                               Mgr.Vladimír Melo

                                                                                        riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo