OZNAM O PREBERANÍ AG TESTOV

Oznamujeme rodičom, že ďalšiu sadu AG testov (5 ks) na domáce testovanie s návodom na použitie pre svoje deti si môžu prevziať od 19.11.2021 do 26.11.2021 v čase od 07:00 hod. do 13:00 hod. na sekretariáte školy.