BUBNOVAČKA – „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí pripadá na 19. november a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF. Počas neho si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace v oblasti ochrany detí pred násilím na Slovensku zvolili 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ.

Ôsmy ročník podujatia sa uskutočnil pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky  Zuzany Čaputovej, prvýkrát prekročil hranice Slovenska a pripojila sa k nemu aj Česká republika. Na Slovensku ho pripravili nezisková organizácia Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR a v Čechách Centrum Locika, z.ú.

Projekt „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“ má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím, tiež nevyhnutne podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 62 000 detí a dospelých, preto sme sa rozhodli spomínané podujatie podporiť aj my, žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ Kalinovo. Pre náročnosť situácie sme bubnovačku nezrealizovali podľa pripravovaného plánu na školskom dvore či v telocvični. 19. novembra 2021, v čase od 10:00 – 11:00 hodiny, sme bubnovali  podľa vypracovaného harmonogramu na online hodinách hneď potom, ako sa žiaci oboznámili formou interaktívnej prezentácie s históriou podujatia, so svojimi právami zakotvenými v Dokumente o právach dieťaťa, s formami násilia, ktoré sú páchané na deťoch doma i vo svete. Žiaci boli pri výbere nástrojov na bubnovanie kreatívni, veď posúďte sami