Medzinárodný deň školských knižníc – výroba záložiek a beseda v knižnici

Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Téma 10. ročníka bola nasledovná: List za listom – baví ma čítať. K samotnej práci sme pristupovali metaforicky. Využili sme vonkajšiu podobnosť medzi listami, stránkami knihy a opadávajúcimi listami stromov. Záložky boli dotvárané rôznymi technikami: kreslením, lepením, tvorené kolážou, …  Na niektoré sme napísali  ich budúcim majiteľom  odkazy vo forme citátov, mená svojich obľúbených  literárnych hrdinov, autorov prečítaných kníh. Počas samotnej výroby  sme sa inšpirovali čítaním ľudových aj autorských rozprávok,  príbehov a povestí, všetko sa dialo so zámerom zatraktívniť čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

Čo o zhotovovaní záložiek napísali spolužiaci

Som žiakom 8. ročníka, naša škola sa už po ….krát zapojila do česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy. Konečne prišiel 22. október, deň, kedy ich obyčajne zhotovujeme. V triede zavládla príjemná tvorivá atmosféra. Ja som sa rozhodol vyrobiť postavičku z hry „MINECRAFT“. Keďže ide o postavičku z počítačovej hry, na záložku som napísal: „Prestaň hrať, začni čítať!“ Táto výzva bola adresovaná  mojim rovesníkom, ale začnem sa ňou riadiť aj ja sám.

Výmena záložiek

V tomto školskom roku už po druhýkrát putovali naše záložky českým žiakom, tentoraz do ZŠ v Jihlave. V zásielke z Českej republiky sa nachádzal aj Almanach, vydaný pri príležitosti 135. výročia  založenia školy.  Prostredníctvom neho sme sa oboznámili s jej históriou aj súčasnosťou.  V rámci knižničných aktivít sa zameriame na získavanie informácií o meste Jihlava, o jeho geografickej polohe, pamätihodnostiach atď.

Beseda v školskej knižnici

Výrobu záložiek sme spojili s aktivitami organizovanými pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Jednou z nich bola beseda s redaktorkou televízneho spravodajstva JOJ, Ing. Editou Hutkovou. Žiaci jej kládli otázky týkajúce sa práce, cestovania, obľúbených kníh v detstve, tém, ktoré vo svojich reportážach spracúva. Pýtali sa, aké žánre uprednostňuje pri čítaní  v súčasnosti, tiež mali možnosť vidieť zostrihy z niekoľkých  jej zaujímavých reportáží. Na záver im pani redaktorka prečítala ukážky z knihy Dušana Taragela, Rozprávky pre neposlušné deti.

Besedu moderovali Emma Vantrubová a Timotej Zaťko, spolužiaci z 8. A triedy. Timo využil svoje recitačné schopnosti, vďaka ktorým získal 1. miesto na okresnom kole súťaže Timravina studnička v Poltári. 15. novembra 2019  ho čaká celoslovenské kolo organizované v Lučenci.

                                                                                                 žiaci ZŠ s MŠ Kalinovo