Rozlúčka so starým rokom

22. december v našej škole dýchal nielen sviatočnou atmosférou, ale aj vianočnými piesňami. Prichádzali sme do školy pozitívne naladení s úsmevmi na tvárach. Deti, učitelia a všetko okolo nás žiarilo nielen dobrou náladou, ale aj trblietavými čiapkami, čelenkami, nosatými pulóvrami, …

Deti v spolupráci so ZUŠ-kou pripravili pre spolužiakov program plný tradičných melódií Vianoc či piesní známych mladšej generácii. Tóny piesne Tri oriešky pre Popolušku nás v myšlienkach preniesli zo sivej každodennosti do slávnostnej beloby. Celý program prebehol v pohodovej atmosfére. Zavŕšili  sme ho spoločným spevom  najkrajšej koledy Tichá noc.

     Pán riaditeľ poďakoval účinkujúcim aj pedagógom, ktorí deti pripravovali. „Prajem Vám, milí žiaci, pokojné a krásne Vianoce, aby vám bolo dopriate zažiť pocit šťastia z darčekov, ale predovšetkým z úsmevov blízkych, ktorých ste obdarovali.“ V srdciach si odnášame toto posolstvo pána riaditeľa a slová prianí pre všetkých:

„Nech tichá hudba veselosti, Vám počas celých Vianoc znie,

nech ten rok nastávajúci Vám požehnanie, lásku prinesie!“

https://drive.google.com/file/d/1PlHqWS7WPtTxjKLhsl3ziqQSDcSo97lP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Pluqv1PiT1WyJ6Dyhul_hL67nR13uc2n/view?usp=sharing