INEKO – nové rebríčky škôl

Tieto merania sú dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách a otvára cestu aj pre prípadné budúce meranie pridanej hodnoty na druhom stupni základných škôl.

Naša škola sa umiestnila v rámci Banskobystrického kraja na krásnom 8. mieste a bola hodnotená ako

škola s výbornými výsledkami žiakov

V porovnaní s minulým školským rokom sme postúpili o 2 priečky.