Zaujímavá technika

Podľa súčasného ŠVP sa už v ročníkoch 5. -8. vyučuje predmet Technika – aj keď len jedna hodina týždenne. Žiaci majú viac možností ukázať a prehĺbiť svoje technické zručnosti. Prezentujú sa kvalitnými projektami i prezentáciami z oblasti: šetrenie elektrickou energiou, vhodný výber elektrospotrebiča do domácnosti, ochrana životného prostredia, bezpečné používanie domácich spotrebičov.

Ako tvoriví a kreatívni sa prejavili najmä šiestaci a ôsmaci, ktorí mali zhotoviť ľubovoľný výrobok aj leták s cenovou ponukou na jeho predaj.