2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali našej škole 2 (3)% z Vašich daní. Touto cestou získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia ZŠ.  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Za pomoc všetkým zo srdca ďakujeme!

Tlačivo – Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby