Otvorená hodina pre predškolákov

Dňa 20. marca 2019 zavítali do našej 1.A triedy  budúci prváci z materskej školy  aj s pani učiteľkami. Na hodine sme kamarátom zo škôlky ukázali, čo sa učíme v škole, ako sme sa zoznamovali s písmenkami, až sme sa naučili čítať a  písať aj slová a vety. Pomocou počítadla sme spočítali a odpočítali aj viacero čísel. Predškoláci počas vyučovacej hodiny tichučko sledovali aj ako sme sliepočke pomohli nájsť kuriatko tým, že sme klikli na vajíčko so správnym výsledkom. Nakoniec sme šli s vajcom na vandrovku do veľkého lesa a v pesničke sme prezradili, aké dôležité je priateľstvo. Obdarovali sme ich malými darčekmi, ktoré sme im spoločne pripravili.

Predškoláci nám ukázali, že sú šikovní a zaspievali nám veľmi peknú pieseň o potôčiku. Po sladkom vzájomnom občerstvení sme sa rozlúčili.

Tešíme sa na Vás,  milí budúci prváci!