BOCIAN

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do ekovýchovného programu Bocian, ktorý je zameraný na poznávanie Bociana Bieleho. Program je pod záštitou CHKO Cerová vrchovina. Náplňou programu je pozorovanie bocianích hniezd počas celého roku, výtvarné práce a literárne práce s témou bociana. Tento rok pozorovali naši žiaci hniezdo vo Veľkej Vsi. Všetky výtvarné práce a literárne práce boli zaslané do CHKO Cerová vrchovina a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 18. decembra v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.

Z. Filipiak