Záložka do knihy spája školy

9. ročník česko-slovenského projektu

Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Naša škola, ZŠ s MŠ Kalinovo, sa každoročne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. 

Žiaci vyrábajú záložky radi a vopred sa tešia na tie, ktoré im vyrobia spolužiaci z pridelenej školy. Zhotovujú ich najmä na hodinách výtvarnej, literárnej a občianskej výchovy, tiež na hodinách etickej výchovy v školskej knižnici.

V tomto školskom roku boli záložky vyrábané rôznymi technikami: kreslením, lepením, tvorené kolážou, …  Na niektoré napísali žiaci odkazy svojim budúcim kamarátom vo forme citátov z kníh. Pred a počas samotnej výroby záložiek sa inšpirovali čítaním ľudových aj autorských rozprávok,  tajuplných príbehov a povestí, všetko sa dialo so zámerom zatraktívniť čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Na záložkách sa ocitli postavy a postavičky z príbehov Cesta do fantázie, Mestečko záhad, Máša  a medveď, Posledný jednorožec, Srdce, Alica v krajine zázrakov, Snehová kráľovná.

V tomto roku sme výrobu záložiek spojili s aktivitami v školskej knižnici organizovanými pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

Žiaci už tradične okrem samotných záložiek sprostredkujú novým kamarátom z partnerskej školy informácie o našej obci a škole, tiež im posielajú sprievodné listy.

V tomto školskom roku po prvýkrát putovali záložky z Kalinova žiakom do českej školy v Mořkove. Keďže nás zaujíma, kde  Mořkov v ČR leží, aké historické pamiatky sa v ňom nachádzajú, ktorým aktivitám sa žiaci ZŠ venujú a mnohé iné zaujímavosti, chystáme sa v rámci knižničných aktivít  venovať čas aj tejto téme. Projektu „Záložka do knihy spája školy“ sme vďační za nových priateľov.