Cezpoľný beh

Suverénne víťazstvo Kalinova
V auguste sme začali atletickú prípravu v teréne kombinovanú s cvičením v posilňovni, v ktorej žiačky ZŠ s MŠ Kalinovo využívali bežecký pás, bicykel a steper. V septembri sme pridali atletickú dráhu na hodinách telesnej výchovy a 10. októbra prišlo vyvrcholenie na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu na kúpalisku v Zelenom pri Poltári. Jednoznačnú prevahu kalinovských dievčat a postup na majstrovstvá kraja potvrdila prvým miestom Nina Antalová a druhým miestom Barbora Šufliarska. Tretia naša pretekárka Veronika Šufliarska pre zranenie odstúpila.

Kvalitný výkon na majstrovstvách kraja
Vo štvrtok 18. októbra sa žiačky ZŠ s MŠ Kalinovo zúčastnili Majstrovstiev kraja v cezpoľnom behu v Žiari nad Hronom. V príjemnom počasí mali pretekárky ideálne podmienky na zvládnutie 1500 m trate v okolí ZŠ Jilemnického 2.
Siedmačky Nina Antalová, Barbora Šufliarska a deviatačka Veronika Šufliarska cestovali na majstrovstvá kraja s vedomím, že budú pretekať so žiačkami z atletických tried a zároveň s vidinou lepšieho umiestnenia ako bolo vlaňajšie 10. miesto v súťaži družstiev.
Naše očakávania boli prekonané, dievčatá podali výborné výkony, ktoré im zabezpečili 5.miesto v súťaži družstiev. Pekné deviate miesto obsadila Nina Antalová v súťaži jednotlivkýň, Veronika Šufliarska dobehla štrnásta a Barbora Šufliarska dvadsiata.

PaedDr. Radomír Gálik