Riaditeľské voľno – 21.11.2018

Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou v Kalinove oznamuje, že v rámci svojich kompetencií

udeľuje riaditeľské voľno

pre žiakov školy v 6. – 8. ročníku na deň 21. novembra 2018 (streda) z dôvodov organizačného zabezpečenia písania celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T5-2018.
Na stiahnutie