DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Počas dištančného vzdelávania sa 11. 2. 2021 uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Žiaci pracovali  testovou online formou. Z našej školy sa do olympiády zapojili traja žiaci. Všetci bolí úspešní riešitelia: Martin Gucký 7. r.  dosiahol 1. miesto, Timea Zaťková 7. r. dosiahla 2. miesto  v  E kategórii a Zuzka Riečicová 9. r. dosiahla 3. miesto v C kategórii. Na krajské kolo, ktoré sa konalo 22. 3. 2021 tiež online formou postúpili naši dvaja žiaci M. Gucký  a T. Zaťková, kde sa stali úspešnými riešiteľmi.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za prípravu a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

Mgr. Marianna Petrócziová