TESTOVANIE 9 – 2021 ZRUŠENÉ – NAŠA ŠKOLA JE ZARADENÁ DO REPREZENTATÍVNEJ VZORKY

Vážení rodičia, milí deviataci!

Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 27.5.2021 sa ruší celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 – 2021.

Zároveň Vás informujeme, že naša škola bola zaradená medzi školy, ktoré absolvujú Monitoring na reprezentatívnej vzorke. Žiaci budú vypĺňať online testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a dotazník. Ďalšie informácie budú zverejnené.