Medzinárodný deň detí

V tento deň sme na 1.stupni hravou a súťaživou formou oslávili sviatok všetkých detí.

Všetkým detičkám prajeme, nielen v tento Deň detí,

ale po všetky dni, aby mali šťastné a spokojné detstvo

a aby boli milované a dostávali od svojich blízkych čo najviac lásky.

Krásny a šťastný Deň detí.

Pridávame aspoň zopár detských úsmevov počas našej činnosti na MDD.