LETNÝ FUTBALOVÝ KEMP

Aj v tomto roku počas letných prázdnin pripravujeme pre žiakov v regióne, pod názvom „Letná škola športu“  tradičný  futbalový camp v dňoch 12.07.-16.07.2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod.

Kemp bude realizovaný v športovom areáli Obce Kalinovo na  tréningovom futbalovom a multifunkčnom ihrisku, so šatňami. Strava bude zabezpečená v Školskej jedálni Kalinovo.

Personálne bude kemp zabezpečený kvalifikovanými  futbalovými trénermi pracujúcimi v Školskom športovom stredisku pri ZŠ s MŠ Kalinovo.

Podmienkou účasti je pre deti nad 10 rokov PCR test, ktorý preplatí Ministerstvo školstva SR.

Uzávierka prihlášok je 25.06.2021.