Deň matiek

      Prítomné mamičky, staré mamy a všetkých prítomných privítali žiaci na dnešnom stretnutí, ktoré zorganizovali pri príležitosti Dňa matiek. Poďakovali mamičkám za všetku vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, za opateru a nekonečnú obetavosť, trpezlivosť… Aj za to, že keď možno niekedy vybočia zo správnej cesty, pomôžu im znova nájsť ten správny smer. A bolo toho veľa, za čo svojim mamičkám všetci žiaci 1.stupňa našej školy z lásky poďakovali a pripravili si pre ne ako prejav vďaky  krátky program básničiek, pesničiek, tanca a drobné darčeky vyrobené z lásky.