Výchovný koncert ZUŠ Poltár

      Detskému publiku tvorenému z detí našej  základnej a materskej školy sa prihovorili „zuškári“ svojím výchovným koncertom. Deti boli pozvané do „nemocnice na Umeníčkovej ulici“ a každá choroba, bolesť, či smútok sa liečili hudbou, skladbičkami v hre na rôzne hudobné nástroje ako  flautu, husle,  akordeón,…ale i spevom. Svojím tančekom nás potešili najmenší prváci a druháci z našej školy. Na tých sa prišli pozrieť aj ich rodinní príslušníci. Ďakujeme za pekný umelecký zážitok. (23.5.2019)