Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany – okresné kolo Kalinovo

Okresné kolo sa konalo 03. mája 2019 v športovom areáli FK Baník Kalinovo a ZŠ s MŠ Kalinovo. XXII. ročník „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“ preveril žiakov základných škôl ako sú pripravení chrániť seba a pomôcť iným pred pôsobením a následkami živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí.  Okresného kola sa zúčastnilo 11 družstiev. Vedomosti a pripravenosť súťažiacich na trati dlhej 1300 m preverili disciplíny z civilnej ochrany, t.j. pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava, hasenie malých požiarov, streľba zo vzduchovky a odborné testy. Žiakom, pedagógom, prítomným rozhodcom a hosťom súťaže sa prihovoril prednosta Okresného úradu Poltár Ing.Pavel Gavalec. Výsledky súťažiacich z jednotlivých disciplín ukázali dobrú pripravenosť žiakov základných škôl na sebaochranu a vzájomnú pomoc. Výborne si v súťaži počínali žiaci ZŠ s MŠ Kalinovo, keď družstvo „A“ v zložení : M.Majer, R.Gábor, V.Šufliarska, S.Paučová zvíťazili a družstvo „B“ v zložení D.Zavaterník, A.Šuľaj, S.Pagáčová, N.Zavaterníková skončili na 2.mieste pred žiakmi ZŠ Málinec. Obe naše družstvá postúpili na KK kolo , ktoré sa bude konať na Králikoch, športovom areáli Dukly Banská Bystrica.