Exkurzia do Včelieho kRaja

Na konci školského roka sme so žiakmi šiesteho ročníka uskutočnili exkurziu zameranú na poznávanie chovu včely medonosnej. Navštívili sme Včelí kRaj v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou. Už cesta vlakom bola pre niektorých žiakov zážitkom. V krásnom letnom počasí sme sa počas exkurzie dozvedeli veľa nových informácií o živote včiel, ich chove a význame pre prírodu aj pre človeka. Informácie nám boli podané priamo vo včelíne, boli doplnené ukážkami života včiel v úli. Okrem toho sme mali možnosť skúsiť a porovnať chute rôznych druhov medu vyprodukovaného u nás, ale aj v Írsku, Taliansku a Francúzsku. Samozrejme, že ten náš nám chutil najviac. Na pamiatku si žiaci vyrobili voskové sviečky. Veríme, že informácie podané takouto zážitkovou formou si žiaci zapamätajú dlhšie ako po výklade v školských laviciach. Pridanou hodnotou bola určite aj prechádzka peknou prírodou a pobyt na čerstvom vzduchu.