Dotácia na stravu

Riaditeľ ZŠ s MŠ v Kalinove prosí rodičov detí základnej a materskej školy do 15 rokov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nepoberajú alebo nemôžu poberať daňový bonus na dieťa (mesačne alebo ročne), aby v čase od 25.7. do 27.7.2022 doručili na sekretariát ZŠ Kalinovo Čestné vyhlásenie. Bez tohto vyhlásenia nebude možné uplatniť nárok na dotáciu na stravu.

Vyhlásenie bude v tom istom čase k dispozícii aj v tlačenej forme na sekretariáte školy.