OZNAM O PREBERANÍ AG TESTOV

Oznamujeme rodičom, ktorí potvrdili v júni záujem o AG testy, že ďalšiu sadu AG testov (5 ks) na domáce samotestovanie pre svoje deti si môžu prevziať od 30.08.2022 v čase od 07:00 hod. do 13:30 hod. na sekretariáte školy.