Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Poltári

Hviezdoslavov Kubín je súťaž, ktorá sprevádza už mnohé generácie žiakov – recitátorov.  V dnešných neistých covidových časoch nie je jednoduché nájsť si čas a chuť  prezentovať prozaický či poetický text. Časté karantény či už na strane žiaka alebo učiteľa komplikujú prípravu prednesu. Napriek tomu sme v našej škole venovali čas a energiu na prípravu triednych kôl a školského kola v prednese poézie a prózy v 3 kategóriách. 

Žiaci sa 15.3. zúčastnili okresného kola v Poltári, kde dokázali svoje kvality  aj vďaka vedeniu pani učiteliek : Karásekovej, Paučovej a učiteliek 1. stupňa.

1. kategória  poézia: 1. miesto Liliana Bračoková

próza: 3. miesto Viktória Lepórisová

2. kategória poézia: 2. miesto Michaela Šuľajová

próza: 1. miesto Tereza Vengrínová

Vysokú úroveň prednesu si zachovala aj

3. kategória poézia: 2. miesto Katarína Bračoková

  3. miesto Nina Malčeková

próza: 1. miesto Daniel Grom

2. miesto Martina Babicová

Všetkým úspešným recitátorom gratulujeme a prvým a druhým miestam držíme palce na Regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Lučenci.

Mgr. Zuzana Demjanovičová

Hviezdoslavov Kubín1

Obrázok 1 z 7