INEKO – nové rebríčky škôl

Po dvojročnej odmlke sa opäť realizovali celoplošné merania. Tieto merania sú totižto dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách a otvára cestu aj pre prípadné budúce meranie pridanej hodnoty na druhom stupni základných škôl.

Naša škola sa umiestnila v rámci Banskobystrického kraja na krásnom 10. mieste a bola hodnotená ako

škola s výbornými výsledkami žiakov

bližšie informácie sú zverejnené na stránke:

https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2022&ts=Z%C5%A0&k=6&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0