Vzdelávanie v období od 18.01. do 24. 01. 2021

Informácia o formách vzdelávania v období od 18.01. do 24. 01. 2021

 1. Od 18.01. do 22.01.2021 bude prebiehať vyučovanie pre žiakov 1. – 9. ročníka  dištančnou formou z domu podľa doterajšej organizácie vzdelávania. Aj v tomto termíne bude vyplácaná zákonnému zástupcovi v prípade potreby pandemická OČR.
 2. Žiaci, ktorí nemajú doma vhodné technické podmienky na online vzdelávanie, komunikujú s triednym učiteľom/učiteľkou a dohodnú sa na náhradnej forme vzdelávania.
 3. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu, t.j. do 24. 1. 2021.
 4. Návrat žiakov 1. – 9. ročníka do školy predpokladáme 25.01.2021. Žiaci 1.-4. ročníkov sa testovania nezúčastňujú, ich zákonným zástupcom sa testovanie odporúča. Žiaci 5.-9. ročníka budú môcť začať chodiť do školy až po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom žiaka a jedného zákonného zástupcu .
 5. Predpokladáme, že v dňoch 22.01.- 24.01.2021 sa uskutoční celoslovenské testovanie pod gesciou štátu a samosprávy. O podrobnostiach testovania Vás budeme včas informovať na našom webovom sídle.
 6. Forma vzdelávania od 25. 1. 2021:
  Na základe percentuálneho podielu počtu otestovaných žiakov II. stupňa rozhodne riaditeľ školy o jednotnej forme vzdelávania pre všetkých žiakov v danej triede podľa odporúčaniaministerstva školstva v manuály „Návrat žiakov do škôl 2021“.
 7. Materská škola a ŠKD – po konzultácii so zriaďovateľom, nebudú v prevádzke do 22.01.2021. Od 25.01.2021 sa ich prevádzka obnoví.
 8. Polročné hodnotenie a klasifikácia bude do 31. 1. 2021, pre niektorých žiakov s nedostatočným množstvom známok pre hodnotenie bude klasifikačné obdobie predĺžené do 31. 3. 2021. Klasifikačná porada prebehne do 29. 1. 2021.
 9. Rozhodnutím ministra školstva sa rušia polročné prázdniny dňa 1. 2. 2021 a Testovanie-5(Monitor)pre žiakov piateho ročníka.
 10. Testovanie-9 (Monitor) pre žiakov deviateho ročníka sa presúva na dátum 09. – 10. 6. 2021.

Tieto podmienky budú závisieť od vývoja epidemiologickej situácie. Regionálne podmienky môže upraviť RÚVZ – LC, preto odporúčame, naďalej sledujte pokyny na webovom sídle školy, alebo informácie od triednych učiteľov.

Kalinovo: 14.01.2021

Mgr. Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo

2 thoughts on “Vzdelávanie v období od 18.01. do 24. 01. 2021”

 1. Dobrý deň, ja idem na testovanie s Martinom už zajtra, to jest 19.1.2021. v prípade že by sa školy naozaj otvorili od toho 25.1.2021 bude mu test s týmto dátumom akceptovaný?

  1. ÁNO
   Doplnenie odpovede : Tým, že vláda predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára 2021, a zároveň ho spojila s jednorazovým celoslovenským testovaním – od 18. do 26. januára 2021- celoslovenský skríning. Deti do 15 rokov sa nemusia dať testovať, nie je predpokladaný ich návrat do škôl od 25.01.2021.
   Po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Certifikát o testovaní platí od 18.01.2021 do 02.02.2021.
   Obec Kalinovo plánuje vytvoriť mobilné odberné miesta na testovanie v dňoch 23.01.-24.01.2021. Presné informácie budú zverejnené obcou.
   Po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov – v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti.
   Testovanie v kombinácii s ďalším pozitívnym efektom zákazu vychádzania upraví epidemiologické podmienky tak, že od 1. februára 2021 už bude možné uvoľňovať opatrenia a od tohto dňa sa počíta s návratom detí do škôl. Informácie o podmienkach ich návratu budú zverejnené po usmernení ministerstva školstva na web stránke školy.
   Výnimku z testovania budú mať ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní. Testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí.

Comments are closed.