NÁVRAT DETÍ DO ŠKÔL 2021

Vážení rodičia,

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo manuál pod názvom „ Návrat do škôl 2021″,  v súlade s jeho  záväznými odporúčaniami Vám prinášame nasledovné usmernenia:

  1. Po vianočných prázdninách deti materskej školy, žiaci 1.stupňa ostávajú v týždni od 11.01.-15.01.2021 doma a predpokladaný ( pri priaznivom vývoji pandémie ) návrat do MŠ a ZŠ má byť 18.01.2021 po otestovaní jedného rodiča a zamestnancov školy  ( presné informácie Vám budú oznámené). Rodičia detí môžu požiadať o pandemickú OČR.
  2. Žiaci 1.stupňa sa budú v týždni od 11.01. – 15.01.2021 vyučovať dištančne. Vyučujúce urobia rozvrh hodín – denne 2 vyučovacie hodiny a budú informovať o tejto skutočnosti rodičov žiakov. V prípade zhoršenia pandemickej situácie budú žiaci doma až do 24.01.2021 a ich vzdelávanie bude pokračovať dištančnou formou.
  3. Žiaci 2.stupňa ostávajú od 11.01.2021 doma a pokračuje ich dištančné vzdelávanie  do 22.01.2021 podľa doterajších pravidiel a rozvrhu. Predpokladá sa ich návrat do školy 24.01.2021.
  4. Po schválení mobilného odberného miesta  RÚVZ v Lučenci by sa testovanie zamestnancov školy, rodičov, žiakov 2.stupňa  zrealizovalo v budove č.1. ZŠ . Presné informácie Vám oznámime.
  5. Zdôrazňujem, že tieto podmienky sú predbežné a budú závisieť od vývoja situácie. Lokálne podmienky môže navyše zmeniť alebo upraviť RÚVZ v Lučenci. O všetkých zmenách a opatreniach z nich vyplývajúcich Vás budeme včas informovať.

 Vážení rodičia,  prežívame náročné obdobie a máme za sebou rok, v ktorom sme prežili mnoho takého, čo v predchádzajúce roky nie. Do nového roku 2021 Vám želám najmä zdravie, šťastie, lásku a každodennú pohodu v rodine i v práci. Verím, že náročné obdobie, ktoré je pred nami  zvládneme a čo najskôr sa vrátime do nášho normálneho života.

Mgr.Vladimír Melo

                                                 riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo