NÁVRAT DO ŠKÔL 2021

Vážení rodičia!

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR vydalo dňa 17.12.2020  manuál pod názvom Návrat do škôl 2021“, ktorý je určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na  zabezpečenie prezenčného vzdelávania v januári  2021 v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie, podľa „COVID AUTOMATU, je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má škola sídlo bude potrebné pretestovať zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nakoľko sa okres na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. alebo III. Žiaci ročníkov 1.-4. sa vzdelávajú bez obmedzení, žiaci druhého stupňa sa vyučujú dištančne do absolvovania testovania.

 Ministerstvo školstva SR nám zadalo úlohu zrealizovať  prieskum prostredníctvom dotazníka (Príloha), na základe ktorého sa vyhodnotí záujem o formu vzdelávania žiakov ročníkov 5.-9. v roku 2021. O výsledku prieskumu informuje škola zriaďovateľa  a Radu školy.

Aby sme zistili záujem o formu vzdelávania je potrebné aby ste dotazníkový prieskum  vyjadrili prostredníctvom triednych učiteľov najneskôr do 20.12.2020 ( nedeľa) do 18:00 hod.

Ďakujem za porozumenie a prosím Vás o urýchlené vyjadrenie záujmu.

V Kalinove: 17.12.2020

                                                                                              Mgr.Vladimír Melo