VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin,

a to v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

 Nástup žiakov do škôl bude 11.01.2021.