VÝSLEDKY PRIESKUMU

Vážení rodičia!

V dňoch 8. až 10. decembra 2020  sme prostredníctvom triednych učiteľov zisťovali záujem o dobrovoľné testovania žiakov a rodičov na C-19  dňa 12.12.2020. Pri splnení 70% záujmu a negatívnosti výsledkov testov  by sme 14.12. 2020 obnovili prezenčné vzdelávanie pre žiakov 5.-9.ročníkov.

Na základe výsledkov prieskumu záujmu o testovanie konštatujeme, že záujem bol nízky  len 37,93 %.

 Pre finančnú náročnosť organizácie, zabezpečenia testovania v priestoroch našej školy a nízky záujem sa testovanie na C-19  dňa 12.12.2020 ruší.

V dňoch 14.12.- 18.12.2020 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov 5.-9. ročníka.

Vladimír Melo
riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo

10.12.2020