PREZENČNÉ VYUČOVANIE NA 2. STUPNI

Vážení rodičia!

Od 8.decembra 2020 bola daná možnosť  obnoviť v škole prezenčné vyučovanie žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ. Táto forma vzdelávania je možná len po dobrovoľnom otestovaní sa s  negatívnym výsledkom  70 % počtu žiakov 2. stupňa a ich zákonných zástupcov (postačuje test jedného rodiča). Po splnení podmienok  by sme prezenčné vyučovanie obnovili 14.12.2020.

Aby sme mohli zabezpečiť testovanie žiakov a  rodičov potrebujeme poznať Váš záujem o účasť na  testovaní.

Svoj záujem o testovanie vyjadrite prostredníctvom triednych učiteľov najneskôr do 10.12.2020 do 11:00 hod.

V prípade dostatočného záujmu o testovanie by sme v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečili testovací tím. Testovanie by sme uskutočnili dňa 12.12.2020 v priestoroch budovy č.1 ZŠ s MŠ v čase od 08:00 do 18:00 hod.

Mgr. Vladimír Melo