IBOBOR v školskom roku 2020/2021 – výsledky súťaže

V dňoch10. – 16. novembra 2020 prebiehala SÚŤAŽ: iBobor.

Súťaže sa zúčastnilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl.

Z našej školy sa zúčastnilo 74 žiakov, z toho bolo 22 úspešných.

 Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu „kladných bodov“ (bodov okrem bonusu).
V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov a v ostatných kategóriách je to 50 bodov.
Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.

Naši žiaci 1.stupňa ZŠ súťažili v školskom prostredí a žiaci 2. stupňa v domácom prostredí, lebo mali v tom období povinné dištančné vzdelávanie.

Výsledky:

Kategória DROBEC : Úlohy riešilo 29 žiakov 2.A a 3.A triedy. Úspešných riešiteľov z nich bolo 6 žiakov.

Taline Žubrietovská, 2.A trieda, 59 bodov, 75.percentil,

Boris Novický, 3.A trieda, 56 bodov, 75. percentil,

Nela Plavuchová, 3.A trieda, 56 bodov, 75. percentil,

Sára Ľalíková, 3.A trieda, 52 bodov, 69. percentil,

Jerguš Feranec, 3.A trieda, 48 bodov, 64.percentil.

Janka Svoreňová, 2.A trieda, 45 bodov, 56. percentil.

Kategória BOBRÍK: Úlohy riešilo 28 žiakov 4.A a 5.A triedy.Úspešných bolo 10 žiakov.

Jakub Urbašík, 5.A trieda, 96 bodov,  100. percentil,

Ema Slováková, 5.A trieda, 92 bodov, 91. percentil,

Terézia Lenková, 4.A trieda, 92 bodov,  91.percentil,

Anna Kristína Kurišová, 4.A trieda,88 bodov,  88. percentil,

Peter Illéš, 4.A trieda, 76 bodov, 75. percentil,

Marko Vantruba, 4.A trieda, 72 bodov, 70. percentil,

Patrik Obročník, 5.A trieda, 72 bodov,  70. percentil,

Kristína Királyová, 5.A trieda, 71 bodov, 65.percentil

Miroslava Ľalíková, 4.A trieda, 60 bodov, 56. percentil,

Michal Grendel, 4.A trieda, 60 bodov,  56. percentil.

Kategória BENJAMÍN: Úlohy riešili16-ti žiaci 6.A, 6.B a 7.A triedy. Úspešných bolo 5 žiakov.

Martin Gucký, 7.A trieda, 73,34 bodov,  98. percentil,

Mia Lőrinčíková, 6.A trieda, 58,68 bodov, 87. percentil,

Matúš Király, 7.A trieda, 57,35 bodov,  86. percentil,

Dorota Urbašíková, 6.A trieda, 52,02 bodov, 77. percentil,

Bianka Kureková, 6.A trieda, 51,02 bodov, 75. percentil.

Kategória KADET: Žiaci 8.A triedy sa do súťaže nezapojili.  Súťažil 1 žiak z 9.A triedy a bol úspešný.

Timotej Zaťko, 9.A trieda, 68,34 bodov,  96. percentil.

Blahoželanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa snažili čo najlepšie vyriešiť úlohy a získať čo najviac bodov. Všetci úspešní žiaci získali diplom a srdečne im gratulujeme! Zvlášť by sme chceli vyzdvihnúť žiakov, ktorí zabojovali až tak, že ich percentil bol vyšší ako 90.:

Jakubko Urbašík, ktorý správne vyriešil všetky úlohy (100.percentil),

Martin Gucký (98.)

Timotej Zaťko (96.)

Ema Slováková (91.)

Terézia Lenková (91.)

Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojím súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať organizátorom odkaz v ankete.

J. Fáberová