Včelí kRaj

V utorok 18.6. sme so žiakmi šiesteho ročníka absolvovali biologickú exkurziu do Včelieho kraja v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou. Keďže v šiestom ročníku je menší počet žiakov, vybrali sme sa na exkurziu vlakom. Niektoré z detí cestovali vlakom prvý krát a mali aj takúto novú skúsenosť. Zo zastávky v Liešnici sme sa potom peši prešli k Včeliemu kRaju. V novej klimatizovanej učebni sme si vypočuli informácie o včelích produktoch a význame opeľovačov v prírode. Žiaci mali možnosť ochutnať rôzne druhy medov aj zo zahraničia. Na pamiatku si sami vyrobili voskové sviečky. Priamo pri úľoch sa zase žiaci dozvedeli veľa informácií o chove včiel, zložení úľa či výrobe medu. Zážitkovou formou si priamo v prírode obohatili svoje poznatky nielen o včelách, ale aj o ochrane prírody.

Exkurzia očami šiestačky: AKO KAŽDÉHO ŠIESTAKA, AJ NÁS ČAKALA EXKURZIA DO VČELIEHO KRAJA. KEĎ SME TAM PRIŠLI, ČAKAL NÁS JEDEN MUŽ. OBLIEKLI SME SI “SKAFANDRE”, POTOM SME IŠLI KU VČELÁM. ROZPRÁVAL NÁM O KRÁĽOVNEJ, ROBOTNICIACH, TRÚDOCH A ÚĽOCH. KTO CHCEL, MOHOL SI CHYTIŤ AJ TRÚDA. KEĎ DOROZPRÁVAL IŠLI SME DNU, VYZLIEKLI SME SI ”SKAFANDRE” A PRIŠLA JEDNA ŽENA A S ŇOU SME OCHUTNÁVALI MEDY. BOLI TRI – AGÁTOVÝ, KVETOVÝ A TISOVÝ. KEĎ SME DOOCHUTNÁVALI, VRHLI SME SA NA VÝROBU SVIEČOK. KEĎ SME VŠETKO DOROBILI, ROZLÚČILI SME SA A IŠLI DOMOV.