Jaskyňa Driny a hrad Červený Kameň

6. júna sme so žiakmi deviateho a ôsmeho ročníka absolvovali biologicko-dejepisnú exkurziu na západ Slovenska. Najskôr sme si prezreli jedinú sprístupnenú jaskyňu na západnom Slovensku- jaskyňu Driny. Potom sme sa presunuli na hrad Červený Kameň, kde sme si prezreli interiér hradu so sprievodným slovom v programe: Život na hrade. Žiaci si tak zážitkovým spôsobom doplnili informácie o krasových procesoch a histórii Slovenska.