Informácie pre rodičov a žiakov po celoplošnom testovaní

Vyučovanie od 3.novembra 2020

Vážení rodičia a žiaci,

od utorka 3.novembra 2020 pokračujú žiaci prvého stupňa v prezenčnom vyučovaní v škole, žiaci 2.stupňa ostávajú doma, majú povinné dištančné vyučovanie.

Z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa §1 ods.2 a zamestnancov podľa § 2 ods.2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská školy.                       ( Príloha č.1 – Podmienky vstupu do školy )

 Usmernenie riaditeľa školy pre žiakov a rodičov k vyučovaniu od 3.11.2020

Žiaci 1. stupňa: 

  • Od 3. novembra 2020 majú prezenčné vyučovanie v škole,
  • Bude pre nich zabezpečená ranná aj popoludňajšia ŠKD, a tiež obed v ŠJ.
  • Pri prvom návrate do školy sa žiak preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísanom rodičom (zákonným zástupcom). Vyhlásenie o bezinfekčnosti je na stiahnutie na web stránke školy.
  • Pokiaľ rodič alebo iná osoba v spoločnej domácnosti žiaka, aj žiak, je pozitívne testovaný, ostáva žiak v povinnej 10-dňovej izolácii. Rodič informuje o tejto skutočnosti lekára, zároveň oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a o tom, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa dištančného vzdelávania nezúčastní škola ho eviduje ako neprítomného.
  • Žiak, 1. – 4. ročníka a nezúčastnil sa testovania má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti ( príloha č.2).
  • Pokiaľ sa rodič nevie preukázať negatívnym výsledkom testu odporúča sa, aby žiak ostal na 10 kalendárnych dní doma a prešiel na dištančnú formu vzdelávania. Rodič ospravedlní žiaka na 5 vyučovacích dní a to 3.11.; 4.11.; 5.11.;10.11. a 11.11.2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti ( príloha č.2).

Žiaci 2. stupňa: 

  • pokračujú v dištančnom vyučovaní po jesenných prázdninách;
  • sú povinní pripojiť sa podľa rozvrhu  na každú online hodinu a plniť zadania zasielané cez www.bezkriedy.sk;
  • žiaci, ktorí nemajú pripojenie na internet sú povinní prevziať si papierové zadania a odovzdať vypracované úlohy podľa usmernenia vyučujúcich.

Príloha č.1  Podmienky vstupu do školy:

Príloha č.2  Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre žiakov 1.stupňa.

V Kalinove 02.11.2020 Mgr. Vladimír Melo riaditeľ ZŠ s MŠ