Biela pastelka

18.09.2020 sa aj naša škola zapojila do celoslovanskej zbierky Biela pastelka. Celkový výnos našej zbierky je 110,65 €. Na škole sa vyzbieralo 95,65 € a následne sa zapojili aj žiaci 1.A triedy vložením 15€ na účet zbierky.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka aj našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.