Majstrovstvá okresu Poltár v atletike žiakov

17.mája 2019 privítal náš p. riaditeľ Mgr. Vladimír Melo účastníkov MO Poltár v atletike. Konali sa v športovom areáli pri našej základnej škole. Zúčastnilo sa ich 6 družstiev dievčat a 6 družstiev chlapcov. Družstvá boli hodnotené podľa atletických bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia. V jednej disciplíne sa započítavali výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár mohol štartovať v dvoch disciplínach a štafete.

Víťazné družstvo a najlepší jednotlivci, ak nie sú členmi súťažného družstva (netýka sa štafiet), postúpili na MK v atletike ZŠ – 23. mája 2019 v Banskej Bystrici.

Výsledky našich žiačok:

Beh na 60m:  1.miesto Nina Zavaterníková,   2.miesto   Nina Antalová

Beh na 300m: 1.miesto Veronika Šufliarska, 3.miesto Ema Antalíková

Beh na 800m: 1. miesto Barbora Šufliarska, 2. miesto Dominika Knechtová

Skok do diaľky: 1.miesto Veronika Šufliarska, 3. miesto Barbora Šufliarska

Skok do výšky: 1.miesto Nina Zavaterníková, 3. miesto Zoja Fafuliaková

Štafeta 4x60m: 1.miesto Antalová, Zavaterníková,Paučová, Šufliarska V.

Družstvo našich žiačok skončilo na 1. mieste.

Výsledky našich žiakov:

Skok do diaľky: 3.miesto Lukáš Bednár

Vrh guľou: 1.miesto Jozef Pockľan

Štafeta 4x60m: 3. miesto Banga, Haferník, Haráni, Majer

Družstvo našich žiakov skončilo na 3. mieste.

Gratulujeme všetkým víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu školy.