OZNAM O PREBERANÍ AG TESTOV

Oznamujeme rodičom, že prvú sadu AG testov s návodom na použitie pre svoje deti si môžu prevziať v dňoch od 08.09.2021 do 10.09.2021 v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod. na sekretariáte školy.

Prvé testovanie rodičia vykonajú 13.09.2021, o jeho vykonaní budú informovať školu prostredníctvom e-Školy.