DODÁVKA TESTOV NA ŠKOLY – INFORMÁCIA

V súvislosti s obrovským záujmom o Ag samotesty, v zmysle predchádzajúceho usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo“), zverejneného v „ŠKOLSKOM SEMAFORE“ Vám prinášame stanovisko Ministerstva:

Ministerstvo bude robiť všetko preto, aby každý rodič, ktorý má záujem testovať svoje dieťa, dostal samotesty v najbližších dňoch/týždňoch. Keďže však záujem zo strany rodičov bol 5-násobne vyšší oproti záujmu o testovanie počas minulého školského roka, chceli by sme Vás a rodičov Vašich žiakov poprosiť o trpezlivosť a súčinnosť pri distribúcii samotestov. Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja Vás bude postupne kontaktovať a informovať o termíne výdaja ďalších zásob samotestov, akonáhle im budú dodatočné zásoby naskladnené. 

Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, musíme Vás poprosiť, aby ste v tejto fáze distribuovali len 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia potvrdili záujem testovať svoje dieťa. Mrzí nás zvýšená prácnosť, ktorá tým pre školu a jej zamestnancov vzniká. K tomuto kroku sme však museli pristúpiť, aby v čo najkratšom čase samotesty dostali všetci, čo sú ochotní samotestovať svoje deti. 

Postup distribúcie preto upravujeme nasledovne:

1.   Škola každému rodičovi, ktorý prejavil záujem o samotesty, vytlačí návod výrobcu na použitie pri samotestovaní z webstránky: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

2.   Zamestnanec školy  vloží do pripraveného igelitového vrecúška:

·     5 kusov skúmaviek s roztokom,

·     5 kusov vrchnákov s kvapkadlom,

·     5 kusov testovacích platničiek.

3.   Do pripraveného igelitového vrecúška zamestnanec školy doloží:

·     5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek (Model No: 93050) na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – nie tyčinky z krabice so samotestami, ale tyčinky, ktoré boli dodané extra.

4.   Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol (vzor v prílohe – určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.

5.   Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – eškoly, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.